Archive for January, 2010

3rd New Year’s Eve in Taipei

Saturday, January 9th, 2010

Yah… walaupun sudah agak basi, tapi masih boleh lah buat ditampilin… Maklum, baru selesai diedit… enjoy :D